Antonio Raggi (1624–1686) – drugie ręce mistrza Berniniego

Antonio Raggi, Anioł podtrzymujący herb papieża Aleksandra VII, bazylika Santa Maria del Popolo

Antonio Raggi, Anioł podtrzymujący herb papieża Aleksandra VII, bazylika Santa Maria del Popolo

To, że Gian Lorenzo Bernini stworzył w swoim życiu tak wiele i tak dobrych prac, w dużej mierze zawdzięczał swym oddanym i zdolnym współpracownikom, którzy nie bacząc na humory mistrza, wiernie wykonywali powierzane im dzieła. Jednym z najwierniejszych i najzdolniejszych był Raggi. Można wręcz powiedzieć, że był dwiema dodatkowymi rękami samego mistrza – tak doskonale wczuwał się w emocjonalność i ekspresję jego rzeźb.

Antonio Raggi, Anioł podtrzymujący herb papieża Aleksandra VII, bazylika Santa Maria del Popolo
Antonio Raggi, Chrzest Chrystusa w ołtarzu głównym kościoła San Giovanni dei Fiorentini
Antonio Raggi, posąg św. Bernarda ze Sieny w kaplicy Chigich, kościół Santa Maria della Pace
Antonio Raggi,  Śmierć św. Cecylii, ołtarz boczny kościoła Sant'Agnese in Agone
Antonio Raggi, ołtarz główny w kaplicy Ginettich, kościół Sant'Andrea della Valle
Antonio Raggi, dekoracje stiukowe w kościele Il Gesù
Antonio Raggi, Anioł z kolumną, Ponte Sant'Angelo
Antonio Raggi, personifikacja Dunaju, Fontana dei Quattro Fiumi
Antonio Raggi, grupa Noli me tangere, kościół Santi Domenico e Sisto
Antonio Raggi, dekoracje stiukowe kopuły kościoła Sant'Andrea al Quirinale
Antonio Raggi, personifikacje cnót (Roztropność i Wstrzemięźliwość) z nagrobka markiza Gastaldiego, kościół Santa Maria dei Miracoli
Antonio Raggi, kaplica Gavottich,  figura św. Jana Chrzciciela, kościół San Nicola da Tolentino
Antonio Raggi, Anioły w ołtarzu transeptu, bazylika Santa Maria del Popolo
Przypisywana Antonio Raggiemu figura św. Franciszka nad wejściem do kościoła San Francesco dei Stigmati
Antonio Raggi, posąg kardynała Maurizio Ginettiego w kaplicy Ginettich, kościół Sant'Andrea della Valle
Antonio Raggi, sklepienie kościoła Sant'Andrea del Quirinale
Antonio Raggi, anioły podtrzymujące obraz Madonny w ołtarzu główym, kościół Santa Maria dei Miracoli
Nagrobek kardynała Pimitela, Antonio Raggi - alegoria Miłosierdzia (po lewej), bazylika Santa Maria sopra Minerva
Antonio Raggi, alegoria Miłosierdzia z nagrobka kardynała Pimitela, bazylika Santa Maria sopra Minerva
Grupa z dedykacją poświęcona papieżowi Innocentemu X, dzieło przypisywane Antonio Raggiemu, kościół Sant'Andrea al Quirinale
Antonio Raggi, medalion w nadprożu ukazujący uchylającego się od godności papieskiej Filipa Benicjusza, kościół San Marcello
Antonio Raggi, jeden z medalionów na fasadzie przedstawiający papieża Sykstusa IV, kościół Santa Maria della Pace

To, że Gian Lorenzo Bernini stworzył w swoim życiu tak wiele i tak dobrych prac, w dużej mierze zawdzięczał swym oddanym i zdolnym współpracownikom, którzy nie bacząc na humory mistrza, wiernie wykonywali powierzane im dzieła. Jednym z najwierniejszych i najzdolniejszych był Raggi. Można wręcz powiedzieć, że był dwiema dodatkowymi rękami samego mistrza – tak doskonale wczuwał się w emocjonalność i ekspresję jego rzeźb.

Pochodził, jak wielu rzeźbiarzy tego czasu, z okolic jeziora Como. Po przybyciu do Rzymu znalazł zajęcie w warsztacie Alessandro Algardiego, ale szybko stał się uczniem Berniniego. Towarzyszył mu aż do śmierci. Za jego najlepsze samodzielne dzieło uważa się marmurowy ołtarz w kościele Sant’Agnese in Agone, w którym bazując na emocjonalnym wokabularzu swojego mistrza, umiał oddać delikatność i łagodny smutek sceny męczeńskiej śmierci św. Cecylii.

 

Wybrane obiekty Antonia Raggiego w Rzymie, wykonane samodzielnie lub na zlecenie Gian Lorenza Berniniego:

      Antonio Raggi, Anioły w ołtarzu transeptu,
      bazylika Santa Maria del Popolo

  •       Kościół San Giovanni dei Fiorentini

Ołtarz główny ze sceną Chrztu Chrystusa, ok. 1665

  •       Kościół Santa Maria della Pace

Kaplica Chigich – figura św. Bernarda ze Sieny

Medaliony na fasadzie kościoła

  •       Kościół Sant’Agnese in Agone

Ołtarz  boczny – Śmierć św. Cecylii, 1666

Ołtarz oraz posąg kardynała Maurizio Ginettiego w kaplicy Ginettich, 1681

Stiuki międzyokienne  

Anioł z kolumną wg rysunku Berniniego

      Antonio Raggi, alegoria Miłosierdzia z
      nagrobka kardynała Pimitela, bazylika
      Santa Maria sopra Minerva

Personifikacja Dunaju wg projektu Berniniego

  •       Kościół Santi Domenico e Sisto

Grupa Noli me tangere, 1649

Dekoracje stiukowe u nasady kopuły i w absydzie

Personifikacje cnót na nagrobkach kardynała i markiza Gastaldich w absydzie kościoła, anioły podtrzymujące obraz Madonny w ołtarzu głównym

Kaplica Gavottich – posąg św. Jana Chrzciciela

Anioły w transepcie, niektóre postaci świętych u nasady sklepienia