Kościół San Stefano Protomartire – śladami kultu św. Szczepana w Rzymie

Plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki San Stefano Protomartire przy via Latina

Plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki San Stefano Protomartire przy via Latina

Odpowiadając na głos Kościoła, który zalecał bogatym chrześcijańskim rodzinom budowę w obrębie ich posiadłości świątyń w celu misjonizacji podległej im ludności, w IV i V wieku w Rzymie i wokół jego murów wyrosły chrześcijańskie przybytki kultu. Jednym z nich był zachowany obecnie w szczątkowej formie kościół San Stefano Protomartire (św. Szczepana pierwszego męczennika), usytuowany przy dawnej szosie via Latina, dziś stanowiącej główną oś parku archeologicznego (Parco delle Tombe di via Latina).

Plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki San Stefano Protomartire przy via Latina
Starożytna via Latina, obecnie w Parco delle Tombe di via Latina
San Stefano Protomartire przy via Latina, stan obecny starożytnego kościoła
San Stefano Protomartire, pozostałości kościoła
Mury okalający dawny kościół San Stefano Protomartire przy via Latina
Plan parku archeologicznego przy via Latina z zaznaczonym (na różowo) kościołem San Stefano Protomartire

Odpowiadając na głos Kościoła, który zalecał bogatym chrześcijańskim rodzinom budowę w obrębie ich posiadłości świątyń w celu misjonizacji podległej im ludności, w IV i V wieku w Rzymie i wokół jego murów wyrosły chrześcijańskie przybytki kultu. Jednym z nich był zachowany obecnie w szczątkowej formie kościół San Stefano Protomartire (św. Szczepana pierwszego męczennika), usytuowany przy dawnej szosie via Latina, dziś stanowiącej główną oś parku archeologicznego (Parco delle Tombe di via Latina).

      Mury kościoła San Stefano Protomartire przy via Latina

Kościół powstał przy trzeciej mili od murów aureliańskich, a wystawiony został na ziemi i za pieniądze Demetrii – wysoko urodzonej damy z rodu Anicia. Wpisany był w kompleks mieszkalny ówczesnej willi właścicielki, a jego poświęcenia dokonał papież Leon I. Kościół remontowali i zabezpieczali kolejni biskupi Rzymu aż do IX wieku, a później wieść o nim przepadła. Odkrył go, a właściwie jego szczątki, dopiero w połowie XIX wieku pewien archeolog amator.

Świątynia ta nie była budowlą małą, miała formę bazyliki i liczyła 36 metrów długości i 21 metrów szerokości. Od wschodu poprzedzał ją kolumnowy narteks. Wnętrze urozmaicały arkady osadzone na ośmiu kolumnach po każdej stronie, oddzielając nawę główną od naw bocznych. Obok absydy znajdowało się pomieszczenie służące zapewne jako baptysterium.

Można z całą pewnością przyjąć, że wezwanie kościoła, powołujące na jego patrona popularnego w tym czasie męczennika, który – ukamienowany – oddał swe życie za wiarę, związane jest z cudownym odnalezieniem jego grobu w 415 roku. Przeniesienie doczesnych szczątków św. Szczepana w 439 roku do wybudowanego w Jerozolimie kościoła zainicjowało też rozpowszechnianie się jego kultu w Europie. Nic dziwnego, że i w Rzymie znalazło się dla niego miejsce.

Resztki kościoła, wraz z pozostałościami antycznych budowli z II wieku n.e., można obecnie zobaczyć we wspomnianym parku archeologicznym, urządzonym w południowo-wschodniej części Rzymu przy via dell’Arco di Travertino, tuż przed skrzyżowaniem z via Appia Nuova. Sama bazylika znajduje się w jego południowo-wschodniej części.

Whoops, looks like something went wrong.